Harmonogram spotkań z rodzicami:

  • 12 września 2019 r. – Organizacja roku szkolnego 2019/2020.
  • 24 października 2019 r. – Informacje bieżące.
  • 19 grudnia 2019 r. – Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze.
  • 23 stycznia 2020 r. – Podsumowanie I półrocza.

Ferie zimowe: 27.01.2019r. – 9.02.20120 r.

  • 12 marca 2020 r. – Bieżące informacje.
  • 23 kwietnia 2020 r. – Bieżące informacje.
  • 21 maja 2020 r. – Powiadomienie o przewidywanych ocenach za II półrocze (oceny niedostateczne).