Adres:

Szkoła Podstawowa w Niekarzynie
Niekarzyn 4
66- 213 Skąpe
tel. 68 38 11 826 

e-mail: pspniekarzyn@skape.pl

Nabywca usług:

Gmina Skąpe
66-213 Skąpe 65
NIP: 927-14-00-236
tel. 68 34 19 213

​e-mail: urzad@skape.pl