KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Data

Wydarzenie

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 – 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

17 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Ferie zimowe.

9  – 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

21 – 23 kwietnia 2020 r.

Egzamin  ósmoklasisty.

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno -wychowawczych.

27  –31 września 2020 r.

Ferie letnie.

 

Dni ustawowo wolne od pracy, nauki:

1 listopada 2019 (piątek)

Wszystkich Świętych.
11 listopada 2019 (poniedziałek)Święto Niepodległości
1 stycznia 2020 (środa)Nowy Rok
6 stycznia 2020 (poniedziałek)Święto Trzech Króli
1 maja 2020 (piątek)Święto Pracy
 11 czerwca 2020 (czwartek)Boże Ciało

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:*

14 października 2019 (piątek)
2, 3 stycznia 2020 (czwartek, piątek)
8 kwietnia 2020 (środa)
21,22,23  kwietnia 2020 (wtorek, środa, czwartek)

12 czerwca 2020 (piątek)

*Szkoła zapewnia opiekę dla uczniów na pisemny wniosek zainteresowanych rodziców.