08.06.2020r.

SPOTKANIE
Z RODZICAMI

W najbliższy czwartek, tj. 9 lipca o godz. 17.00 w budynku szkoły w Radoszynie odbędzie się spotkanie
p. Teresy Polańskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Niekarzynie z rodzicami dzieci chętnych uczęszczać do szkoły w Radoszynie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

A Ty,
co zrobisz?

29.06.2020r.

"Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia
i zabiera w nieznane. A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni."

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Beaty Stańczak – żony wieloletniego pracownika SP Niekarzyn, Pana Andrzeja Stańczaka.
Łącząc się w bólu i żałobie składamy Panu Andrzejowi i całej rodzinie kondolencje oraz wyrazy szczerego współczucia, jednocześnie zapewniając o naszej nieustającej pamięci i wsparciu.

Dyrektor i pracownicy SP NIEKARZYN

24.06.2020r.

BEZPIECZNE WAKACJE

23.06.2020r.

Przypominamy!!!

NA UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO WSZYSCY UCZNIOWIE
PRZYCHODZĄ WYPOSAŻENI W MASECZKI OCHRONNE. 

PAMIĘTAMY O DEZYNFEKCJI RĄK I ZACHOWANIU BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI.
UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY PROSZENI SĄ O ZWROT ZIELONYCH KART PRZEWOZU.

18.06.2020r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

25 CZERWCA 2020 r.:
– godz. 8.00 – klasy “0” i “1”
– godz. 9.00 – klasy “2” i “3”
26 CZERWCA 2020 r.:
– godz. 8.00 – klasy “5” i “6”
– godz. 9.00 – klasy “7” i “8”

W tych dniach poranny kurs autobusu bez zmian, powrót około godz. 10.30.

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Drodzy uczniowie!!!

 Informujemy, że zwrot podręczników możliwy jest od 19 czerwca do 24 czerwca włącznie w godz. od 9.00 do 11.00. Zwrotu dokonujemy u wychowawcy klasy. Podręczniki oddajemy zapakowane w reklamówkę, do której dołączamy kartkę z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa i ilość sztuk. Uprzejmie prosimy o sprawne dokonanie zwrotu i przypominamy o obowiązujących na terenie placówki zasadach bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

15.06.2020r.

08.06.2020r.

UWAGA!!!

 Dni wolne od zdalnego nauczania:
● w tym tygodniu:
   – 11.06 (czwartek, Boże Ciało)
   – 12.06 (piątek)
● w następnym tygodniu:
   – 16, 17, 18 czerwca (egzamin ósmoklasisty)🤗.
W tych dniach nie prowadzimy również zajęć dla klas 0-3.

BAJKI DLA DZIECI

4 czerwca odwiedziły naszą szkołę: inspektor ds. oświaty Anna Cieplicka i dyrektor Gminnej Biblioteki w Skąpym Monika Malinowska. Obie Panie postanowiły umilić naszym najmłodszym podopiecznym👨👩 czas spędzany w szkole i przeczytały piękne bajki dla dzieci🧚‍♀️🧜‍♀️🧞‍♂️. Dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję, że po tym spotkaniu wszyscy uczniowie znów uwierzą w magię książek.📚

03.06.2020r.

UWAGA UWAGA UWAGA

Informujemy, że od jutra można odbierać swoje rzeczy z klas i przynosić książki (nie podręczniki) do biblioteki szkolnej. Zwrot podręczników możliwy od 19.06.2020 r . W związku z ograniczeniem działalności szkoły po odbiór rzeczy przychodzimy pojedynczo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią. Przy wejściu i wyjściu dezynfekujemy ręce, nie gromadzimy się na terenie szkoły a uczniowie dojeżdżający nie mogą przebywać na terenie szkoły dłużej, niż wymaga tego załatwienie sprawy.

REKRTUTACJA

Przypominamy, że nadal trwają zapisy dla nowych uczniów z klas 0-8 na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Niekarzynie z siedzibą w Radoszynie. Karta zapisu ucznia jest dostępna na stronie internetowej szkoły (spniekarzyn.skape.pl – post z 3 marca), pobrania tutaj:
http://spniekarzyn.skape.pl/wp-content/…/2020/03/podanie.pdf – format pdf
http://spniekarzyn.skape.pl/wp-conte…/…/2020/03/podanie.docx
– format Word
lub
w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00-13.00).
Zapraszamy 😊

01.06.2020r.

29.05.2020r.

Regulamin konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej w Niekarzynie
Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niekarzynie. Zasady prowadzenia konsultacji:
 • Uczeń/uczennica Szkoły Podstawowej w Niekarzynie zgłasza potrzebę uczestnictwa w konsultacjach dyrektorowi szkoły – Pani Teresie Polańskiej, (poprzez wiadomość w e -dzienniku lekcyjnym określając przedmiot i zakres materiału, jaki chciałby skonsultować lub omówić nauczycielem.
 • Termin konsultacji i numer sali zostanie przesłany także przez dziennik po ustaleniu z nauczycielem.
 • Uczniowie/uczennice przynoszą lub przesyłają pisemną zgodę rodziców (Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna-imię nazwisko klasa- na uczestnictwo w konsultacjach na terenie szkoły w dniu…..z przedmiotu…..podpis rodzica/opiekuna).
 • Uczeń/uczennica przychodzący/przychodząca do szkoły posiada maseczkę, rękawiczki jednorazowe, przy wejściu do budynku używa płynu odkażającego ręce.
 • Po wejściu do budynku udaje się niezwłocznie do wyznaczonej sali, po zakończeniu konsultacji, ponownie odkaża ręce, opuszcza szkołę.
 • W sali na zajęciach nie może być więcej niż 5 osób, wszyscy zajmują miejsca z zachowaniem co najmniej 2 metrowej odległości.
 • W trakcie konsultacji nie korzystamy ze wspólnej przestrzeni szkoły, przeznaczonej do odpoczynku, nie gromadzimy się.
 • Z konsultacji może korzystać tylko osoba, która nie ma żadnych objawów chorobowych.
 • Konsultacje nie będą organizowane w dniach 16,17,18 czerwca w czasie egzaminu ósmoklasisty z polskiego, matematyki, języków obcych.
 • Prosimy o przestrzeganie wymienionych zasad oraz rygoru sanitarnego w trosce o zdrowie i sprawną organizację zajęć.
Teresa Polańska

dyrektor Szkoły Podstawowej w Niekarzynie

WRACAMY !!!

W związku z decyzją organu prowadzącego nasza szkoła od 1 czerwca 2020 r. rozpoczyna zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 0-3 i konsultacje dla klas 5-8. Regulamin konsultacji zostanie opublikowany w osobnym poście. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami klas.😊

26.05.2020r.

22.05.2020r.

19.05.2020r.

Ważne dla klas VIII !!!

15.05.2020r.

‼KANGUR MATEMATYCZNY‼

 W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony online w terminie 2-4 czerwca z podziałem na kategorie. Wcześniej odbędzie sie próba. Szczegóły przekażemy w najbliższym czasie👨‍🎓.

NIC O NAS BEZ NAS

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Fundamed z Ciborza we współpracy z Gminą Skąpe rozpoczyna realizację Projektu pt.  „Nic o nas bez nas – powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Skąpe”.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zmienianiem swojego otoczenia, podejmowaniem decyzji o przyszłości Twojej miejscowości i gminy, chciałbyś/ chciałabyś pracować w zespole, wdrażać swoje pomysły, podnosić swoje kompetencje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, wycieczkach, masz 13-17 lat i jesteś mieszkańcem Gminy Skąpe, zgłoś swoją chęć udziału w naszym Projekcie.
Możesz skontaktować się w tej sprawie z dyrektorami szkół gminnych (poprzez dziennik elektroniczny) lub z koordynatorem projektu Anną Cieplicką pod nr tel. 605393963.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 maja 2020 roku. Czekamy na osoby pomysłowe, kreatywne, chętne do podejmowania nowych wyzwań! Czekamy na Ciebie!

0001

13.05.2020r.

04.05.2020r.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zamknięte do 17 maja br.

Działając na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku – zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od dnia 6 maja br. mogą zostać otwarte m.in. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Decyzja w niniejszej sprawie zostaje podjęta przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym, dnia 30 kwietnia br. Pan Wójt Zbigniew Woch zwrócił się z prośbą do dyrektorów gminnych szkół podstawowych o podjęcie działań umożliwiających  rozpoczęcie zajęć w oddziałach przedszkolnych. O możliwości ich otwarcia powiadomieni zostali wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych w szkołach. Jednakże z obawy o zdrowie i bezpieczeństwo swoich dzieci, oraz przez wzgląd na możliwość zapewnienia im opieki domowej, tylko 1 z 41 rodziców dzieci wyraził akces udziału dziecka w zajęciach od dnia 6 maja br. Wobec powyższego, w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Wójta z dyrektorami gminnych szkół podstawowych, podczas którego postanowiono, że oddziały przedszkolne na terenie naszej gminy będą nieczynne do 17 maja br. Ponowne spotkanie w niniejszej sprawie zaplanowano na dzień 14 maja. Do tego dnia rodzice zostaną ponownie poproszeni o wypowiedzenie się w kwestii możliwości uczestnictwa przez dzieci w zajęciach oddziałów przedszkolnych w szkołach.

01.05.2020r.


Akt wandalizmu i znieważenia flagi narodowej !!!

Z przykrością zawiadamiamy, że najprawdopodobniej w nocy z 29 na 30 kwietnia przed budynkiem SP doszło do aktu wandalizmu i znieważenia flagi narodowej, która pojawiła się tam z okazji majowych świąt. Sprawa oczywiście została zgłoszona na policję. W związku z zaistniałą sytuacją została podjęta decyzja o zamknięciu furtki umożliwiającej wejście na teren parku. Takim zachowaniom mówimy stanowcze: NIE‼

01.05.2020r.

22.04.2020r.

26.03.2020r.

INFORMATYKA 23-31 MARCA 2020 R.

24.03.2020r.

PRZYPOMINAMY❗❗❗

Od środy 25.03.2020r. rozpoczynamy obowiązkowe dla każdego ucznia nauczanie na odległość. Szczegóły w Librusie!

23.03.2020r.

WAŻNE !!!

Uwaga 

Na podstawie zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa
w Niekarzynie wprowadza nowe zasady dotyczące obowiązkowej nauki na odległość.
Od 25.03.2020r. do odwołania będzie obowiązywał nowy plan lekcji, który zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym Librus. Od środy (25.03.2020r.) na kontach uczniów i rodziców będą się pojawiały tematy, zadania i ćwiczenia do wykonania przez uczniów. Należy ich szukać w dwóch miejscach:
1. w wiadomościach, które uczniowie muszą odczytać, otworzyć znalezione tam załączniki, wykonać zadania i odesłać je na wskazany przez nauczyciela adres mailowy w formie dokumentu lub zdjęcia wykonanej pracy.
2. w zakładce “zadanie domowe”, gdzie należy pobrać zadanie, wykonać je i odesłać rozwiązanie za pomocą Librusa.
To wyjątkowa sytuacja i wyjątkowy czas, 
dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów i rodziców o współpracę, cierpliwość i wzajemne zrozumienie. 😀
Dyrektor i nauczyciele SP Niekarzyn

 

21.03.2020r.

Witajcie “Komputerowcy” 🙂

Pierwszy tydzień samodzielnej nauki za nami. Zapraszam zatem do “kina domowego” i sprawdzenia, czy Wasze własne projekty były poprawnie wykonane.
T.Fiszer

20.03.2020r.

UWAGA!!!

Witajcie drodzy Uczniowie i Rodzice.
Dziś mija tydzień odkąd podjęliśmy pierwsze próby przesyłania Wam materiałów do nauki na odległość. To wyjątkowa sytuacja i dla Was i dla Nas, więc wszyscy musimy być wyrozumiali i cierpliwi.😀 W związku z tą niecodzienną sytuacją chcielibyśmy wiedzieć, do ilu osób docieramy i kto z nami pracuje? Dlatego prosimy, ktokolwiek w tym tygodniu zaglądał na nasz profil lub stronę internetową i skorzystał z pojawiających się zadań – zostawcie pod takim postem na fb “łapkę w górę”, komentarz ze swoim imieniem a może Wasze zdjęcie podczas nauki.

SPRAWDZAMY OBECNOŚĆ 😀😀😀

19.03.2020r.

Klasa III

Kochani ósmoklasiści  

a może powtórki w wersji online? Od dziś rusza nowy program, skorzystajcie!

MATERMATYKA

‼Klasy 5-7‼
Dziś zadania z matematyki, powodzenia😀
❗Klasa 5❗
Zakręć kołem 10 razy, przykłady rozwiąż pisemnie w zeszycie: Kręć
❗Klasa 6❗
Rozwiąż krzyżówkę: Krzyżówka
❗Klasa 7❗
Zakręć kołem 10 razy i rozwiąż przykłady w zeszycie: Kręć

18.03.2020r.

Klasa 3Do dzieła 😀:

# Zostajemy w domu
i ćwiczymy mowę 😁, gry
i zabawy logopedyczne online.

Mimowa.pl powinna zostać otwarta w
Internet Explorer
(większość nowych przeglądarek blokuje Adobe Flash Player i nie pozwala działać serwisowi poprawnie).

Garść wyjaśnień, czyli zaczęły się pytania, gdy ustalono termin przesyłania odpowiedzi ;).

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z wykonywaniem zadań z informatyki, wyjaśniam: treści zadań zostały przekazane za pomocą Librusa, profilu Facebook naszej szkoły oraz znajdują się poniżej (post z 11.03.2020 r.). Wszystkie zadania można wykonać z użyciem podręczników, posługując się wiedzą wyszukaną w Internecie. Wymagane oprogramowanie (Scratch, Logomocja, serwis internetowy http://wordpress.com) jest w wersji demo lub freeware, więc nie potrzeba za nie płacić! Prace należy przesyłać na:
 • Librusa (jako odpowiedź na moją wiadomość),
 • na pocztę: tomasz.fiszer@poczta.fm
 • Messengerem .
W przypadku braku możliwości skorzystania z komputera lub oprogramowania należy posłużyć się metodą “papierkową” – narysować – napisać kod na kartce, zrobić zdjęcie rozwiązania i wysłać na w/w adres. W razie dodatkowych pytań jestem dostępny w miarę możliwości. Proszę się nie niecierpliwić w przypadku chwilowego barku odpowiedzi – staram się na bieżąco odpowiadać, ale zapytania przychodzą już od 7 rano nawet do tej pory, a jest 19… Liczę na zrozumienie i poważne podejście do sprawy.

Powodzenia! T.Fiszer

Uczniowie klas V i VIdzisiaj historia😀
Kl. V
TEMAT: SZTUKA ŚREDNIOWIECZA

Odpowiedz w formie pisemnej:
1. Podaj cechy charakteryzujące styl romański.
2. Wymień elementy charakterystyczne stylu gotyckiego.
3. Wymień 5 zabytków średniowiecznych w Polsce.

TEMAT: PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU

Odpowiedz w formie pisemnej:
1. Drabina feudalna.
2. Ideał rycerza i jego obowiązki.
3. Skład samorządu miejskiego.
4. Zajęcia ludności wiejskiej.
5. Rola duchownych w średniowieczu.

 Kl. VI

TEMAT: PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI.

Odpowiedz w formie pisemnej:
1. Jakie reformy przeprowadził król Stanisław August Poniatowski?
2. Dlaczego doszło do konfederacji barskiej i jakie były jej skutki?
3. Wyjaśnij wyrażenie ,,prawa kardynalne”.

TEMAT : TRAGEDIA PIERWSZEGO ROZBIORU

Odpowiedz pisemnie:
1. Podaj datę, przyczyny i skutki pierwszego rozbioru Polski? Str.160
2. Napisz jakie państwa dokonały pierwszego rozbioru Polski?
3. Praca z mapą: odpowiedz pisemnie na dwa polecenia.
4. OBRAZ pt.:,, UPADEK POLSKI”- napisz jaką rolę odegrał Rejtan w czasie sejmu
rozbiorowego? Str.161

ZADANIA DLA KLASY III

17.03.2020r.

‼ Uczniowe klas 5-8 dziś biologia i chemia ‼

Proszę przeczytać tematy i wykonać ćwiczenia.

Klasa V – Biologia 
Temat: Protisty wielokomórkowe i choroby wywołane przez protisty, podręcznik s. 78- 80, wykonaj ćwiczenia, zeszyt ćwiczeń s. 51-54.

Temat: Budowa i różnorodność grzybów, porosty, podręcznik s. 81-87, zeszyt ćw. s. 55-58.

Klasa VI Biologia
Temat: Przegląd i znaczenie płazów, podręcznik s.97-102, zeszyt ćwiczeń s. 82-84 oraz uzupełnij doświadczenie biologiczne ćw. s. 80.
Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd, podr. s. 103-106, zeszyt ćw. s. 85-88

Klasa VII – Biologia
Temat: Oddychanie komórkowe i choroby układu oddechowego, podr. s. 142-147, zeszyt ćw. s. 70-73
Temat: Podsumowanie wiadomości o układzie oddechowym podr. s. 149-150, wykonaj test w zeszycie s. 150 oraz w zeszycie ćwiczeń s. 74-75.

Klasa VII- Chemia 
Temat: Woda i roztwory wodne, podr. S. 192-193. Wykonaj w zeszycie test, sprawdź czy wiesz, sprawdź czy umiesz podręcznik s. 193.

Klasa VIII – Biologia
Temat: Organizm a środowisko, podr. S 79-86. Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: ekologia, nisza ekologiczna, siedlisko, zakres tolerancji ekologicznej, wykonaj ćw. 3,4 i 5 podręcznik s. 86
Temat: Cechy populacji podr. s. 87-92. Wyjaśnij pojęcia w zeszycie: populacja, liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna populacji, struktura płciowa i wiekowa populacji, wykonaj zadanie 4 s. 92

Klasa VIII- Chemia
Temat: Glicerol- alkohol polihydroksylowy, podr. s. 150-153, wpisz do zeszytu wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny tego alkoholu, wyjaśnij w zeszycie co ma wspólnego A. Nobel z glicerolem, napisz reakcję spalania całkowitego tego związku chemicznego.
Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych podr. s. 157-160, napisz w zeszycie ogólny wzór kwasów karboksylowych,
Wzór grupy karboksylowej oraz przepisz do zeszytu z tabeli 13. Wzory i nazwy 5 kwasów w szeregu homologicznym: metanowy, etanowy, propanowy, butanowy i pentanowy, zaczynając od wzorów strukturalnych i nazwy alkanów.

 

16.03.2020r.

Lekcje z internetu? Rusza gov.pl/zdalnelekcje

Udostępniamy kolejne materiały👩‍🏫, tym razem język angielski.

Pamiętajcie, to nie ferie, więc korzystajcie:

Język angielski
Klasy 1 – 3
Filmiki „Lippy and Messy” (odcinki od 1 do 30) dostępne na YouTube
Aplikacja na telefon: FunEasyLearn
Strona internetowa: zdobywcywiedzy.pl/platfor…/kursy/…/nauka-angielskiego-online
(kliknij obrazek poniżej)

Klasy 5 – 8
Aplikacja na telefon: Angielski Fun Easy Learn – 5000 Fraz oraz FunEasyLearn
Aplikacja na telefon i komórkę: Memrise kurs język angielski

Język francuski
Aplikacja na telefon: FunEasyLearn Francuski
Aplikacja na telefon i komórkę: Memrise kurs język francuski

15.03.2020r.

Do wszystkich uczniów klas 5-8Zachęcam do wykorzystania tego szczególnego czasu w domu na przypomnienie lub uzupełnienie znajomości lektur szkolnych. W tym celu pomocna może być niżej zamieszczona lista.

 Pozdrawiam Aneta Zawiślak

INFORMATYKA

Drodzy uczniowie!

To nie ferie, więc trzeba nieco popracować . Zachęcam do zapoznania się z zagadnieniami z informatyki. Wasze próby na pewno zostaną docenione!

Klasa VIII – CMS – założenie konta https://wordpress.com/start/user?ref=create-lp oraz zapoznanie z interfejsem WordPress.

Klasa VII – Logomocja – zmienne i obliczenia. Utworzyć prosty kalkulator, który policzy sumę, różnicę, iloczyn oraz iloraz dwóch liczb podawanych przez użytkownika.

Klasa VI – Programujemy gry multimedialne w środowisku Scratch. Rysowanie różnych wielokątów z zastosowaniem polecenia „powtarzaj”.

Klasa V – Programujemy w języku Scratch. Utworzyć skrypt, po uruchomieniu którego duszek narysuje wielokąt. Wykonać kilka skryptów rysujących np. trójkąt, kwadrat, pięciokąt, sześciokąt itd.

POWODZENIA!

T.Fiszer

I JESZCZE COŚ DLA FANÓW MINECRAFTA! A MOŻE I TY ZACZNIESZ TWORZYĆ GRĘ? ZACZNIJ TUTAJ OD GODZINKI PROGRAMOWANIA. WARTO!

13.03.2020r.

12.03.2020r.

KANGUR MATEMATYCZNY

INFORMACJA

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04.2020r.

11.03.2020r.

ODWOŁANE

W związku z podjętą dziś przez rząd decyzją o zamknięciu placówek oświatowych jutrzejsze (12.03.2020R.) zebranie z rodzicami zostaje odwołane.

Uwaga!!!
Podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych w Polsce!!!

Informujemy, że 12.03 ( czwartek) i 13.03. (piątek) to dni, w których nie będą odbywały się lekcje, tylko działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. Od 16.03 (poniedziałek) do 25.03. (środa włącznie) budynek szkolny będzie zamknięty.
Okres zawieszenia zajęć jest czasem kwarantanny, podczas której dzieci powinny spędzać czas w domach i ograniczać kontakty z innymi osobami.
Kolejne komunikaty będą pojawiały się na bieżąco w dzienniku elektronicznym, Facebooku i stronie internetowej szkoły.


Dyrektor SP Niekarzyn – Teresa Polańska

09.03.2020r.

STYPENDIA NAUKOWE

I znowu jesteśmy dumni! Dziś po raz kolejny wręczono stypendia naukowe
Wójta Gminy Skąpe.
Nasze stypendystki to uczennice klasy ósmej:
Hania Grzeszyńska
i
Aleksandra Tyc.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

09.03.2020r.

Przypominamy, kolejne zebranie z rodzicami 12.03.2020r. o godz. 15.30.
Zapraszamy serdecznie.

06.03.2020r.

03.03.2020r.

WAŻNA INFORMACJA

Szkoła Podstawowa w Niekarzynie ogłasza nabór do klas "0" i "1". Karty zapisu do pobrania w sekretariacie szkoły w Niekarzynie. Jednocześnie informujemy, że od 1.09.2020 r. siedzibą szkoły będzie budynek po byłym gimnazjum w Radoszynie.

02.03.2020r.

ŻYWA LEKCJA HISTORII

2.03.2019r. odbyła się w naszej szkole "żywa" lekcja historii. Spotkanie pt.🤴👑" Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego" 🤴👑pozwoliło przybliżyć dzieciom fakty z przeszłości Polski a niektórzy mogli się wcielić w rolę prawdziwych rycerzy.🤺🤺🤺

28.02.2020r.

Szanowni Rodzice, zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej, apelujemy do Państwa o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do oddziału przedszkolnego i szkoły.

UWAGA!!!

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

28.02.2020r.

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI PRO ARTE 2020 W ZBĄSZYNKU

Reprezentanci naszej szkoły:🏅 Zosia Krajewska, 🏅Jessica Radlicka,🏅 Aleksandra Tyc i 🏅Aleksander Komiczny.
Gratulujemy👏 występów i życzymy dalszych sukcesów!!!😍

28.02.2020r.

WAŻNE!!!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

27.02.2020r.

Już od rana w naszej auli pojawiła się tajemnicza kula 👀 a w środku... fantastyczny 🎆pokaz hologramów🎆. Nowoczesna nauka w połączeniu ze smakowitym popcornem🍿 i wszystkie dzieci zadowolone. 👦👧

19.02.2020r.

🎭Gminny Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty!!!🎭

🏆Zwycięzcy:

🏅Borys Wasiak (SP Ołobok)
🏅Piotr Sierżant (SP Międzylesie)
🏅Malwina Czarnuszewicz (SP Ołobok)
🏅Lena Sierek (SP Ołobok)
🏅Zofia Krajewska (SP Niekarzyn)
🏅Maria Grodzińska (SP Międzylesie)
🏅Jessica Radlicka (SP Niekarzyn)
🏅Aleksander Konieczny (SP Niekarzyn)
🏅Aleksandra Tyc ( SP Niekarzyn)
Gratulujemy 👏wszystkim uczestnikom a laureatom życzymy, by z dumą i odwagą reprezentowali Gminę Skąpe na konkursie powiatowym 28.02.2020r w Zbąszynku. Trzymamy kciuki!!!👍👍👍

18.02.2020r.

W KRAINIE STUKÓW I PUKÓW

🥁“W krainie stuków i puków”🎹 – kolejne spotkanie z Biurem Koncertowym “Orfeusz”🎶🎶 na rozpoczęcie dnia?
Mówimy zdecydowane TAK i czekamy na kolejny przypływ muzycznej energii

17.02.2020 r.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Dziś odbyła się kolejna edycja 👱‍♂️👱‍♀️Szkolnego Konkursu Recytatorskiego👧🧑. W konkursie wzięło udział aż 21 recytatorów, co tym bardziej napawa nas dumą i radością😊, że było aż tylu chętnych. 😀 Jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych.
🏆
Zwycięzcy konkursu szkolnego🏆:
Oliwia Garbowska🎖, Jagoda Kiljan🏅, Milena Ropińska🎖, Zosia Krajewska,🏅
Weronika Gdeczyk 🎖, Zuzia Janik🏅, Jessica Radlicka🎖, Olek Konieczny🏅 i Ola Tyc🎖
 będą reprezentować naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się już w środę. Gratulujemy👏 zwycięzcom i uczestnikom
a Pani Aneta jest ze wszystkich dumna !!!😍

12.02.2020 r.

Kto nas rozpozna?
Księżniczki👸👰, superbohaterowie🦹‍♂️🦸‍♀️🦹‍♀️ i urocze zwierzątka🦁🐯🐭!
Tak bawili się nasi najmłodsi podczas balu karnawałowego🎆🎇!
Były tańce, zabawy i mnóstwo uśmiechów!

11.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

14 LUTEGO 2020 R. (PIĄTEK) O GODZINIE 17.00 W AULI SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE

PANI EWY RAWY
- LUBUSKIEGO KURATOR OŚWIATY

WYŁĄCZNIE

Z RODZICAMI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEKARZYNIE. ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW SERDECZNIE ZAPRASZAM.

DYREKTOR SZKOŁY
TERESA POLAŃSKA

24.01.2020 r.

Podsumowanie turnieju piłki siatkowej🏐 - wręczenie pamiątkowych dyplomów.🏆🏆🏆

W tym tygodniu odbył się również konkurs ortograficzny. Uczniowie klas 5-8 stoczyli bój o tytuł💥 " Mistrza ortografii"💥. Wyniki są następujące: 🥇Hanna Grzeszyńska (klasa 8) 🥈Szymon Niemyt (klasa 6) 🥉Krzysztof Kmera (klasa 7) oraz wyróżnienia: 🎖Zofia Krajewska, 🎖Zuzanna Ligus, 🎖Wiktoria Sajdak i 🎖Szymon Tatarynowicz.👏👏👏

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie klas 6-8 podczas zajęć z języka polskiego uczestniczyli w akcji ✉ "Idą święta, nie o SMSie, lecz o kartce pamiętaj".✉ Jeśli dzięki tej akcji, choć jedna pocztówka 📮sprawiła komuś radość to misja wykonana!

23.01.2020 r.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 👴👵
Dnia 23.01.2020 kl.3 wraz z kl.2 przygotowała Babciom i Dziadkom piękną uroczystość z okazji Ich święta. Na program składały się : inscenizacja jasełkowa, piosenki i wiersze. W ten sposób wnuki podziękowały za okazywaną miłość i codzienną troskę każdego dnia.
Kochamy Was!

22.01.2020 r.

Dziś wraz z biurem koncertowym👨‍🎤 "Orfeusz"👩‍🎤 przybyli do nas rdzenni Indianie. Dziękujemy za piękne doznania muzyczne
i czekamy na więcej.👏😁

📢Przypominamy!!!📢 23.01.2020 r. (czwartek) godz.15.30 - spotkanie z przedstawicielem 👮‍♂️Policji na temat
"Cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży"
👨‍💻👩‍💻i śródroczne 👨‍🏫👩‍🏫 zebranie z rodzicami.
Zapraszamy serdecznie!😁

📢Szkolny turniej 🏐piłki siatkowej🏐 zakończony!!!📢 Po zaciętej rywalizacji zarówno wśród 👦chłopców jak i 👧dziewcząt wyłoniono zwycięzców, choć nie o miejsce a o dobrą zabawę chodziło🥳. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!👏👏👏

16.01.2020 r.

Kolejne Igrzyska Gminne za nami!!!😊 Tym razem wyjazd dla dzieci z klas 1-3. Brawa dla wszystkich uczestników.👏

❤🧡💛 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020r.💛🧡❤

12.01.2020 r.

10.12.2019r.

Zwycięzcy🥳 konkursu na 
🎁“Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”🎁 
Gratulujemy i dziękujemy zarówno dzieciom jak
i rodzicom za zaangażowanie i chęć podzielenia się swoim talentem. Wszystkie prace były piękne
i wyjątkowe. Kto nie odwiedził naszego kiermaszu niech żałuje i zapraszamy za rok.😁

🎄Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy”… 🎄Jest taki dzień, kiedy cała nasza społeczność szkolna 👱‍♀️👱‍♂️dzieli się opłatkiem i spotyka przy wspólnym kolędowaniu👩‍🎤👨‍🎤. Dzisiejszy dzień to również występ naszych uczniów w przedstawieniu świątecznym. Ach to był piękny dzień…🎅🎄🎁

10.12.2019r.

👨‍🎤Muzyczne👩‍🎤 powitanie dnia po raz kolejny
– Biuro Koncertowe “Orfeusz”🤩

06.12.2019r.

Bezpieczeństwo to podstawa!

Bezpiecznie w szkole i nie tylko – spotkanie profilaktyczne najmłodszych z Policją.👮‍♀️👮‍♂️

06.12.2019r.

Jakiś znajomy ten Mikołaj 😉

W naszej szkole są same grzeczne 👱‍♂️dzieci👱‍♀️, więc wizyta 🎅Mikołaja🎅 w I klasie była dziś pewna!🍬😀

06.12.2019r.

Mikołaje na start!!!

🎅Mikołajkowy🎅 montaż słowno-muzyczny przedstawili dziś nasi najmniejsi 🥰szkolni ulubieńcy – “zeróweczka” i klasa Ì. Gościnny występ miały też przedszkolaki z Muchomorka. Dziękujemy 👏 dzieciaczkom oraz pani Kamilce i Krysi za miłą niespodziankę.🎁

05.12.2019r.

Jutro🎅 MIKOŁAJKI🎅!!!

Z tej okazji już dziś klasy 5-8 uczestniczyły w wyjeździe do Maxkina w Świebodzinie.

Bajka “Śnieżna paczka” wprowadziła nas w zimowy ⛷nastrój🏂 a popcorn 🍿w kinie smakował wyśmienicie.😊

Pierwsze ozdoby świąteczne już są!!!

Przypominamy, że konkurs trwa do 16.12.2019 r. 

Czekamy na Wasze prace!!!

Clipboard01

Kochani akcja 🎁"Szlachetna paczka"🎁 zakończona. Dziękujemy 👏 za tak liczne dary, jesteście niesamowici!!!

Dzisiejszy poranek rozpoczął się bajkowo.
Dla naszych najmłodszych dzieciaczków👱‍♀️👱‍♂️ przedstawienie pt. 🐷" Trzy małe świnki".🐷

🎉ANDRZEJKI 2019 🎊 Tańce i wróżby, bo na zabawę też musi być czas.🎉

DZIEŃ MISIA

Już niedługo
Święta Bożego Narodzenia.
🎄

Pierwsze kartki świąteczne gotowe.🎁 Pani Elu i Pani Ewo dziękujemy.😊 A jak u Was przygotowania?

Oto niewielka próbka kartek wykonanych przez naszych uczniów.

Owocowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Stowarzyszenia Oświatowców Ganesa

W sobotę (23 listopada 2019 r.) dwóch uczniów SP w Niekarzynie godnie reprezentowało szkołę na turnieju w Radoszynie. Nie udało się stanąć "na pudle", ale liczymy, że następnym razem zajmą najwyższe miejsca w klasyfikacji końcowej!

Warto odwiedzić!
Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z turnieju - kliknij tutaj.

Gminna Olimpiada Szkół

21 listopada 2019 r. rywalizowaliśmy w ramach Gminnej Olimpiady Szkół Podstawowych. 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Drodzy uczniowie

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

Sposób wykonania: technika dowolna.
Miejsce wykonania: domowe zacisze.
Termin: do 16.12.2019r.📌
Nagrody: Ì-III miejsce w kategorii klas 0-3 i I-III miejsce w kategorii klas 5-8.

Wszystkie ozdoby konkursowe zostaną przekazane na jarmark świąteczny, który Rada Rodziców organizuje
19.12.2019 r.

🎄ZAPRASZAMY🎄😀

📌POMAGAMY!!!📌

Od dziś do końca miesiąca Szkoła w Niekarzynie prowadzi zbiórkę żywności z przedłużonym terminem ważności 🥫oraz środków higienicznych🧼🧽, które przekażemy wolontariuszom Szlachetnej Paczki z naszej okolicy. Zachęcamy do otwarcia serc 💏 i niech magia świąt zaczyna działać🌲🍬🎄.

Finał

wojewódzkiego konkursu patriotycznego “Ojczyzna ma” w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i nasi reprezentanci. 

W OBIEKTYWIE TELEWIZJI POLSKIEJ

 

NIEPODLEGŁA DO HYMNU

Ogólnopolska akcja z okazji obchodów Dnia Niepodległości.

O godz.11.11 wspólnie odśpiewaliśmy wszystkie cztery zwrotki HYMNU.